2017-06-01. 08:11. Återvinningscentralen stängd den 3 juni.

Säters kommun meddelar att återvinningscentralen är stängd på lördagen den 3 juni, då det är Pingstafton.

Advertisements
Delningar
Delningar