2017-06-01. 08:11. Återvinningscentralen stängd den 3 juni.

Säters kommun meddelar att återvinningscentralen är stängd på lördagen den 3 juni, då det är Pingstafton.

Advertisements
Delningar
Delningar

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?