2017-04-19. 09:55. SMHI varnar för gräsbrand.

SMHI går ut med varning om risk för gräsbränder i Dalarnas län utom Dalafjällen. Risken för gräsbränder är, i snöfria områden, stor under eftermiddagen.

Advertisements

Definition för risk gräsbrand, enligt SMHI: Risk för gräsbrand utfärdas under våren när risken är stor att bränder uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.

Delningar
Delningar