2017-04-12. 19:17. Trafikolycka RV 70 i höjd med Yttre Heden.

En singelolycka har inträffat strax innan klockan 19.00 på RV 70 i höjd med Yttre Heden i Säter. En lastbil har kört i diket i riktning mot Säter. Räddningstjänst är på plats och det råder begränsad framkomlighet fram till klockan 20.00 enligt Trafikverket.

Advertisements
Delningar
Delningar