2017-04-10. 15:38. Trafikolycka RV 70. Norr om Säter.

Vid klockan 15:25 fick räddningstjänsten larm om en trafikolycka på RV 70 strax norr om Säter. En personbil står i diket. Enligt SOS-Alarm är det oklart hur många personer som är inblandare. Kan råda begränsad framkomlighet i södergående riktning fram till klockan 16.00 meddelar Trafikverket.

Advertisements
Delningar
Delningar