2017-04-10. 13:26. Krisinformation, säkerheten är inte förändrad.

Sedan 2010 har det varit ett förhöjt terrorhot mot Sverige. Nationellt centrum för terrorhotbedömning bedömer att denna händelse inte har förändrat detta, den ryms inom ramen för denna hotnivå.
Krisinformation.se informerar att det befarade terrorattentatet inte har förändrat säkerheten i Sverige och det finns inga generella råd om att undvika särskilda platser. Som en trygghetsskapande åtgärd har polisen utökat sin närvaro på allmänna platser för att man ska känna sig trygg med de åtgärder som vidtas av myndigheterna. Allmänheten ska vara uppmärksam på eventuella råd eller instruktioner från poliser i yttre tjänst när man rör sig på allmänna platser.

Advertisements

− Alla ska fortsätta att leva sina liv som vanligt. Vi ska gå till jobbet, skicka iväg barnen till skolan, färdas med kollektiva transportmedel och fortsätta röra oss på allmänna platser. Vi ska fortsätta slå vakt om vårt öppna samhälle, säger polisens nationella kommenderingschef Jonas Hysing.

 

Delningar

Advertisements
Delningar

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?