MSB får i uppdrag att redovisa behov av brandbekämpning från luften

Arkivbild. MSB får i uppdrag att kartlägga behov av eget brandflyg. Foto: Lotta Bergstrand.

På tisdagen offentliggjordes att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått i uppdrag att analysera och redovisa behoven avseende materiel, personalförsörjning och brandbekämpning från luften.
Regeringen menar att syftet med uppdraget är att i framtiden kunna hantera omfattande skogsbränder på ett bättre sätt. Pengar sätts också av för ökade utbildningsinsatser.

Advertisements

– Hanteringen av de många och mycket omfattande skogsbränderna under sommaren 2018 har i många avseenden fungerat väl, men det står klart att resurserna varit begränsade. Regeringen fortsätter den långsiktiga satsningen på svensk räddningstjänst, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S).

Skyndsam utredning
Att svensk räddningstjänst behöver förstärkas har aktualiserats i och med de stora skogsbränderna 2018. Regeringen meddelar att MSB ska redovisa behovet redan i september i år. Redovisningen ska visa om det finns behov av ökade förstärkningsresurser när det gäller materiel, främst skogsbrandsdepåer, som de behöver för att kunna stärka arbetet inför nästa sommar.

Advertisements

Ökat anslag
Regeringen har från och med i år ökat MSB:s anslag med 34 miljoner kronor för räddningstjänst och befolkningsskydd inom ramen för civilt försvar. MSB har bland annat förstärkt utbildningen för brandmän och tagit fram en ny grundutbildning för deltidsbrandmän.


Advertisements
Delningar
Delningar