Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

"Det är en rimlig modernisering av lagstiftningen", säger socialminister Annika Strandhäll (S). Foto: Lotta Bergstrand.

En ny lagändring som föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 innebär modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap. Kravet på genetisk koppling mellan barnet och en förälder vid assisterad befruktning tas bort.
– För många människor är det en viktig del i livet att bli förälder. Det är därför glädjande att nu lämna förslag som kommer att ge fler ofrivilligt barnlösa möjligheten att bli föräldrar, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon (S), via ett pressmeddelande.

Advertisements

Modernisering
Bakgrunden till förslaget är att förenkla för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar, stärka barnets rätt till information om sitt genetiska ursprung, modernisera reglerna om föräldraskap vid assisterad befruktning och att skapa en tydligare och mer rättssäker reglering av föräldraskap vid ändrad könstillhörighet.

– Att kravet på genetisk koppling mellan barnet och en förälder vid assisterad befruktning tas bort kommer att göra det möjligt för fler att få den hjälp de behöver inom sjukvården. Det är en rimlig modernisering av lagstiftningen, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

Advertisements

Befruktning med donerade könsceller
Par och ensamstående kvinnor får möjlighet att inom svensk hälso- och sjukvård genomgå befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller. Kravet på genetisk koppling mellan barnet och en förälder avskaffas. Fler vårdinrättningar än universitetssjukhusen får utföra befruktning utanför kroppen med donerade könsceller.

Information om ursprung stärks
Reglerna om assisterad befruktning i utlandet blir desamma för olikkönade och samkönade par. Föräldraskap ska kunna fastställas under förutsättning att behandlingen har utförts vid en behörig inrättning och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn.

Advertisements

En man som föder ska anses som far
Det införs särskilda regler om föräldraskap för situationer där personer får barn efter att någon av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet. Reglerna innebär bland annat att en man som föder ett barn ska anses som far till barnet.

 

Delningar
Delningar