Moderaterna kritiska till nytt särskilt boende på Prästgärdet

Malin Hedlund (M) och Tommy Andersson (M) lovar att riva upp beslutet om placering av det nya särskilda boendet i Säter, om de vinner valet i höst. Foto: Lotta Bergstrand.


Få som ska bo på det nya boendet får sjöutsikt, trafik- och parkeringslösningen är planlös, förstör utsikt för de som bor på Villagatan och de som bor i lägenhet på Falkgränd får titta in i en 16 meters hög vägg. Moderaterna i Säter är kritiska till förslaget.
Moderaterna i Säters kommun har lämnat in ett yttrande över detaljplanen för särskilt boende vid Prästgärdet i Säter.

Advertisements

– Vinner vi valet i höst så river vi upp beslutet om placeringen direkt, säger Tommy Andersson (M), oppositionsråd i Säters kommun.

Nej till föreslagna parkeringar
I yttrande skriver Moderaterna att de inte ställer sig bakom parkeringslösningen på motsatta sida av vägen. Vidare menar de att det bör byggas parkeringsplatser i området på Prästgärdet.

Advertisements

– Förslaget om att besökare ska parkera i centrum ska tas bort för att värna om företagen och handeln i Säters centrum, säger Malin Hedlund (M).

Ifrågasätter trafikanalys
Moderaterna menar att hela centrum är under utredning. Gränsgatan kan bli ny genomfartsled och en skola och förskola planeras för 335 barn. Gränsgatan kommer att bli betydligt mer trafikerad. Det bör finnas en plan för det, skriver Moderaterna.

Advertisements

– Placeringen av huset kommer också mycket nära Åsenvägen. Med tanke på den risk som finns för ökad trafik på Åsenvägen undrar vi om det är lämpligt, fortsätter Malin Hedlund (M).

Placering och val av hus – inte det bästa
Moderaterna anser att husplaceringen och val av hus bör ses över och en mycket större hänsyn bör tas till de som bor i hyreshusen, till Säterbostäder och till de som bor på Villagatan.

– Vi anser inte att placeringen av huset och val av hus är det bästa. Det placeras cirka 15 meter från hyreshusen på Falkgränd. Det är väldigt nära. Framförallt när huset är 12 meter högt plus ett tak på fyra meter.  Boende på Falkgränd kommer således att få en 16 meter hög vägg framför sina fönster, berättar Hedlund.

Föreslår en 3D modell
– För att alla ska förstå omfattningen av detta hus och placeringen av det, anser vi att en skalenlig 3D-modell bör byggas. Man måste kunna få en uppfattning hur denna byggnad förändrar den delen av stan, säger Tommy Andersson (M).

Delningar
Delningar