Minimistraffen för grovt vapenbrott fördubblas – skärpta straff föreslås

Skärpta straff för grova vapenbrott 2018. OBS: Bilden är arrangerad. Foto: Lotta Bergstrand.

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om skärpta straff för grovt vapenbrott, grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor och synnerligen grova brott. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
De senaste åren har antalet fall av dödligt våld där skjutvapen har använts ökat, särskilt i samband med konflikter i kriminella kretsar, meddelar Justitiedepartementet. Det har också blivit vanligare med illegal användning av handgranater och andra explosiva varor. För att motverka den här utvecklingen föreslår regeringen att minimistraffen höjs för bland annat grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.

Advertisements

Häktas direkt
Straffskärpningarna innebär att personer som grips med skarpladdade vapen i princip alltid kommer att häktas direkt i avvaktan på rättegång. Det ger också polisen tillgång till nya viktiga verktyg som hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation.

Straff fördubblas
Förslaget innebär att minimistraffen för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor fördubblas från fängelse i ett år till fängelse i två år. Minimistraffen för de synnerligen grova brotten höjs från fängelse i tre år till fängelse i fyra år. Straffskärpningarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Advertisements

 

 

Delningar

Advertisements
Delningar