Mellanstadieelever protesterade mot ny klassindelning

Elever gick till expeditionen och protesterade mot ny organisation. Foto: Lotta Bergstrand.

Vid lunchtid på måndagen gick ett 40-tal mellanstadieelever på Kungsgårdsskolan till skolledningen för att protestera mot höstens nya klassindelning.
Skolledningen för Kungsgårdsskolan har informerat föräldrarna om de förändringar som kommer att ske vid skolstart i höst. Elever gick i samlad trupp till Kungsgårdsskolans ledningskansli och protesterade högljutt mot den nya organisationen.

Vad tycker du om måndagens protestaktion från eleverna?

– Generellt tycker vi att det är bra att eleverna vill och kan göra sin röst hörd, i syfte att påverka sin skolgång. I just detta fall var vi tillfälligt ute när eleverna kom förbi, men vi ska och har lyssnat till dem, säger Annika Bergman, rektor på Kungsgårdsskolan.

Advertisements

Vad är det för förändring som sker i höst?
– Elevgrupperna blandas på annat sätt än tidigare, för att skapa bättre förutsättningar för trygghet och studiero. Femmorna flyttar till större klassrum i skolbyggnaden Krusen, säger Annika Bergman.

Nya klassindelningar
Elevgrupperna kommer att variera utifrån elevernas förutsättningar och behov. Detta innebär att vissa elever i årskurs 4-6 får nya klasskamrater, lärare och personal.

Advertisements

Vad blir bättre med den nya organisationen?
– Vi bygger vidare på lärarnas nära samarbete i arbetslagen, där lärare med olika erfarenheter och kompetenser bygger relationer med eleverna över elevgruppsgränserna. Det ger möjligheter till ett flexibelt arbetssätt där elever i olika ämnen får möjlighet att arbeta i olika takt och med olika innehåll. Genom att det finns speciallärarresurser och lärare i arbetslagen kring eleverna som känner alla elever bra, menar vi att det skapas flera möjligheter till bra arbetssätt och inkluderande lärmiljöer för varje enskild elev. Arbetslagens lokaler är lokaliserade i närheten av varandra, vilket förenklar samarbetet, berättar Annika Bergman som är rektor Kungsgårdsskolan.

 

 

Advertisements
Delningar
Delningar