Medborgarförslag om pedagogiska måltider spräckte majoriteten

Majoriteten i Säters kommun var oeniga inför beslut. Foto: Lotta Bergstrand.

På Säters kommuns kommunfullmäktige den 21 september behandlades ett medborgarförslag om pedagogiska måltider inom kommunens demensvård. Majoriteten föreslog avslag, men ändrade sig till att återremittera frågan när de visade sig vara oeniga.

Advertisements

Vad som föranledde att Socialdemokratera och Centerpartiet i Säter i sak ändrade sig, från att föreslå bestämt avslag till återremiss framgick inte av debatten. Debatten avslöjade dock att majoriteten inte höll ihop.

– I våra handlingar finns att läsa att det krävs mer än en åtgärd. Det är mer komplext att vara demenssjuk än att bara få hjälp med maten, därför yrkar jag avslag, säger Sune Hemmingsson (C), ordförande i socialnämnden, när han inleder debatten.

Advertisements

Skapar lugn och förtroende
Björn Grahn som tillsammans med en kollega skrivit medborgarförslaget går upp i talarstolen. Björn är utbildad undersköterska och är även studerande Silviasyster. I äldreomsorgen har han jobbat i cirka 10 år.

– Jag har blivit anklagad för att förgiftat maten. Jag blir dagligen erbjuden att äta boendens mat, för att de ser att jag inte har någon mat. Varje dag får jag frågan: ska inte du äta? Berättar Björn.

Advertisements

Svaret på medborgarförslaget som förvaltningen ger, säger att man inte kan peka ut en enskild åtgärd för att öka demenssjukas förmåga att äta.

– Pedagogiska måltider handlar inte om att mätta personalen, utan det handlar om att skapa lugn, förtroende och med hjälp av bland annat spegling kunna ge våra boende möjlighet att bibehålla sina funktioner, lite längre, säger Björn.

Debatt föranledde ajournering
Efter Björns föredragning lämnade ordförande Maud Jones Jans (S), ordet fritt för debatt, endast Jenny Nordahl (SD) begärde ordet.

– Det vi hör Björn säga, det är viktigt. Han har en stor poäng i det han säger, det är människor. Kanske våra föräldrar och vi själva kan sitta där en dag, säger Jenny Nordahl (SD), som var den första att yrka bifall.

Talarlistan föreföll som tom när ordförande ställde frågan; ska vi gå till beslut. Ett ja hördes i församlingen med iver att få klubba igenom ett avslag. Då begärde Fia Wikström (V) ordet.

– Jag solidariserar mig inte med majoritetspartierna idag. Normalt brukar Vänsterpartiet gå fram med kostnadslösning på ekonomiska förslag, men att sitta och äta tillsammans är inte en stor utgift, säger Fia Wikström (V) och yrkar bifall.

– Jag instämmer med föregående talare och tack för ett fint medborgarförslag, säger Caroline Willfox (M) och yrkar bifall.

– Jag jobbar med äldre och det är viktigt med socialisering. Det här är ingen liten fråga. Det är en stor fråga och jag yrkar bifall, säger Ann-Margaret Lundin (S).

Majoriteten visade sig därmed oenig.

– Tack Björn för en bra föredragning. Jag hade klart för mig hur jag skulle rösta men du fick mig att ändra ståndpunkt så jag yrkar bifall till medborgarförslaget, säger Birgitta Gustafsson (L).

Oenig majoritet begär ajournering
Därefter begär Mats Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande ordet. Han begär ajournering så att majoriteten kan prata ihop sig.

– Efter överläggningar så föreslår Socialdemokraterna och Centerpartiet återremiss. För om vi skulle lägga in pedagogiska måltider så har vi inte en prislapp på vad det kommer att kosta eller hur det skulle fungera, säger Mats Nilsson (S).

Tre förslag låg på ordförandes bord; kommunstyrelsens förslag om avslag, Sverigedemokraternas förslag om bifall och Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag om återremiss. Frågan återremitterades. Om frågan kommer upp innan valet återstår att se.

 

Delningar
Delningar