Medborgarförslag om kommunal gräsklippning

Säters kommun ska ta ställning till om de ska erbjuda kommunal gräsklippning till villaägare. Foto: Lotta Bergstrand.


Säters kommun har fått in ett medborgarförslag om att kommunen ska kunna erbjuda tjänst för gräsklippning. Medborgarförslaget kommer nu upp för diskussion.
Siv Vornanen har skickat medborgarförslaget som kommunen tog emot i slutet på förra veckan.

Advertisements

”Då Säters kommun har tjänster som snöskottning på vintern, skulle jag vilja ha gräsklippning på sommaren, det vore väldigt bra”, skriver hon i förslaget.

Beslut
Ärendet kommer nu först upp på kommunfullmäktige i Säters kommun. Där får medborgarförslagsställaren tillfälle att föredra sitt förslag. Frågan skickas sedan vidare på beredning innan slutgiltigt beslut.

Advertisements

Kommunala tjänster
Det finns kommuner som erbjuder gräsklippningstjänst. I Hallbergs kommun till exempel erbjuds gräsklippning- och snöröjningsservice till de som har betydande svårigheter att klara av detta på egen hand.

Delningar

Advertisements
Delningar