Medborgarförslag om att de gamla fyllecellerna på Rådhusgården ska visas upp

De gamla fyllecellerna bör visas upp som en del av Säters historia menar Tyge Olsson. Foto: Lotta Bergstrand.


Tyge Olsson har lämnat in ett medborgarförslag till Säters kommun där han önskar att kommunen städar ur Rådhusets gamla fylleceller. De bör visas upp för invånare och turister.
På Rådhusets innergård finns gamla häktesrum som också kallades fylleceller. Här fick omhändertagna nyktra till. Idag används rummen som förråd.

Advertisements

Bör visas upp
”Jag vill föreslå att de gamla häktena, fyllecellerna, som finns i uthusen bakom Rådhuset städas ur och görs i ett skick att de kan visas som en del av Säters historia för såväl kommunens invånare som turister”, skriver Tyge Olsson i sitt medborgarförslag.

Skräpförråd
Tyge menar att det inte är kulturvårdande att delar av utrymmet används som skräpförråd.
”Det är tråkigt att vi inte värnar om stadsmiljöns historia och att den inte visas upp som en del av vår fina trästad”, skriver Tyge.

Advertisements

Historiska vandringar
I medborgarförslaget framförs också att Rådhusets innergård kan utgöra startpunkt för historiska vandringar. Tyge menar att det finns mycket att berätta om Rådhuset och dess annex.

Delningar

Advertisements
Delningar