Medborgarförslag om aktivitetspark på Prästgärdet blev besvarad – Fegt tycker oppositionen

Många idéer för Prästgärdet med omnejd, allt ifrån nytt SÄBO till aktivitetsplan. Foto: Lotta Bergstrand.

På senaste kommunfullmäktigemötet i Säters kommun togs beslut om Anders Burells förslag om en aktivitetspark på Prästgärdet i Säter. Förslagsställaren fick varken ett ja eller nej utan fick nöja sig med att frågan är besvarad.
Bifall, avslag eller besvarad är de alternativ som kommunens politiker har att förhålla sig till när det gäller medborgarförslag.

Advertisements

– Fegt att säga att den är besvarad, jag yrkar att den ska bifallas, säger Tommy Andersson (M), oppositionsråd i Säters kommun.

Nja svar
De som opponerade sig i fullmäktige var i grunden positiva till medborgarförslaget. Majoriteten; Centerpartiet och Socialdemokraterna ville dock inte sätta ner foten på grund av pågående planarbeten. Oppositionen ville vara tydliga och bifalla förslaget.

Advertisements

– Bifall eller besvarat. I det här fallet handlar det om ett område som vi utreder, jag yrkar att den besvaras, säger Hans Johansson, centerpartistiskt kommunalråd i Säter.

– Nu måste vi reda ut det här lite grann. Det här blir nästan fjantigt. Jag vill inte sitta här och föregripa den planprocess som är igång. Det finns bara ett alternativ för mig och det är besvarat, säger Abbe Ronsten (S).

Advertisements

– Ibland måste vi tuffa till oss och vara ärliga. Och inte springa runt och säga nja till allting, jag yrkar bifall till förslaget, säger Jenny Nordahl (SD).

– Jag tycker Jennys synpunkter är kloka. Det här handlar om feghet. Vi måste vara raka och tydliga och stå för vad vi tycker, säger Caroline Willfox (M) och yrkade bifall.

Svar
Efter avslutad debatt beslutade fullmäktige att medborgarförslaget skulle anses som besvarat med motivering: I den nuvarande fördjupade översiktsplanen är området avsatt för fritidsanläggningar. I dagsläget pågår ett arbete med att ta fram en ny plan. I den planen kommer vi att föreslå hur vi i framtiden kan utveckla Prästgärdet. I arbetet föreslås att medborgarförslaget beaktas.

Delningar
Delningar