Man föll ur rullstol på Avesta lasarett – Avled av sviterna

”Vårdgivaren ser allvarligt på det inträffade varför en lex Maria-anmälan görs", meddelar Landstinget Dalarna. Foto: Lotta Bergstrand.

En svårt sjuk man lämnades utan uppsikt på Avesta lasarett och ramlade ur sin rullstol. Mannen ådrog sig en lårbensfraktur och opererades. Han återhämtade sig inte efter operationen utan avled två dagar senare.

Advertisements

”Vårdgivaren ser allvarligt på det inträffade varför en lex Maria-anmälan görs, enligt Eva Ohlsson, chefsläkare i Landstinget Dalarna”, skriver Landstinget Dalarna i ett pressmeddelande.

Bättre kommunikation
Landstinget Dalarna menar att när patienten lades in på Avesta lasarett framkom det inte att patienten tidigare haft falltrauma i hemmet, och därför hade ett positioneringsbälte i rullstolen för att förhindra fall.

Advertisements

Nu gör Landstinget Dalarna en lex Maria-anmälan som ska leda till att kommunikation mellan olika vårdgivare stärks.

Utredning visar brister
I och med händelsen gjordes en utredning som påvisade att det finns brister i överföring av information. Utredningen ger förslag på åtgärder för att säkerställa att viktig medicinsk information gällande patienter når ansvarig läkare eller sjuksköterska.

Advertisements

Utredningen betonar också vikten av att vara lyhörd för patientens och anhörigas information.


 

Delningar
Delningar