Liberalerna i Säter vill ha en översyn och utredning av personalorganisationen

Birgitta Gustafsson (L) vill se förändringar i kommunens personalorganisation. Foto: Lotta Bergstrand.

 

Birgitta Gustafsson (L) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Säters kommun där Liberalerna kräver att personalorganisationen på kommunen utreds.
I motionen ställer Birgitta Gustafsson (L) frågor om vilken nämnd eller styrelse som har det övergripande ansvaret för kommunens personalfrågor och om vem som har ansvaret för kommunens hela personalorganisation.

Advertisements

Ingen gemensam policy
Liberalerna skriver att det finns ett personalutskott som är underställd kommunstyrelsen. Men anställningsärenden, inrättande av nya tjänster, beslut om löner, arbetsmiljöfrågor är delegerat till respektive nämnd eller till någon chefstjänsteman. Detta innebär att det inte finns någon gemensamt policy i kommunen.

Nya tjänster inrättas
Birgitta menar att Liberalerna alltid har värnat om att kommunen ska ha en bra och god personalpolitik, där personalen trivs med arbetsuppgifterna, med sin chef och med den arbetsmiljö som de arbetar i. Liberalerna skriver även att det tillkommer nya tjänster och nyanställningar där många frågar sig om tjänsten eller tjänsterna verkligen behövs.

Advertisements

Kräver utredning och förslag på ny organisation
Birgitta Gustafsson (L) yrkar på att kommunfullmäktige tillsätter en utredning som får i uppdrag att kartlägga nuvarande så kallad organisation och därefter kommer med förslag på en personalorganisation som omfattar alla anställda och förvaltningar.

Delningar

Advertisements
Delningar