Lex Maria-anmälan på grund av försenad diagnos och behandling – tog kontakt själv när inget hände

En ung man fick behandling först efter egen påstötning efter det att vårdgivaren skrivit fel årtal. Foto: Lotta Bergstrand.

 

En ung man som sökte hjälp för ett svårläkt sår på sin penis blev inte kallad i tid på grund av att fel årtal noterades i journalsystemet. Efter tre månader ringde han själv och undrade varför inget händer, då upptäcks felet. Det rörde sig om elakartad cancer.

Advertisements

– Här måste vi se över vår bokningsdel och hanteringen av IT-systemet som stödjer funktionen. Problemet har diskuterats med berörd verksamhet och åtgärder är insatta för att undvika att det sker igen. Händelsen diskuteras också med ansvariga för vårdens IT-system för att försöka hitta andra lösningar som försvårar att detta upprepas, säger Helena Hellström, chefsläkare.

Sökte vård
Det var sommaren 2017 som den unga mannen sökte vård på en vårdcentral på grund av ett svårläkt sår på sin penis. En remiss skickas till kirurgkliniken. En läkare misstänkte de att det kunde röra sig om en tumörsjukdom och bedömde att väntetid därför ska vara högst ett par veckor.

Advertisements

I den fortsatta handläggningen skrivs patientuppgifter in i bokningssystemet och patienten sätts upp på väntelista. Landstinget Dalarna menar att det finns olika sätt att fylla i vilket önskat datum som patienten ska kallas. Här valdes två sätt samtidigt, dels angavs bland förval att patienten skulle kallas inom två veckor men också skrivs önskat datum manuellt och då skrevs fel årtal in, 2018 istället för 2017. Det leder till att patienten hamnar fel i väntelistan med ett helt års fördröjning.

Tog kontakt själv
Efter tre månader hör mannen själv av sig eftersom han inte erbjudits någon tid. Då upptäcks felet och han får omedelbart en tid för bedömning. Det visar sig vara en elakartad tumör.

Advertisements


Delningar
Delningar