Lantmäteriet utreder om fastighetsaffärer kan göras digitalt

Handlingar som snart går ur tiden. Foto: Lotta Bergstrand.

Köpekontrakt och köpebrev i pappersform har börjat sin resa mot att bli digitala. Utredningen som Lantmäteriet ska göra ska belysa om elektroniska handlingar ger samhällsekonomiska vinster och kan göras på ett säkert sätt.
Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att se över möjligheterna att släppa kravet på pappershandlingar vid överlåtelser av fastigheter. Utredningen ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 31 maj 2018.

Advertisements

– En stor del av uppdraget är att inhämta åsikter och kunskap från andra aktörer, så vi vill gärna komma i kontakt med dem som känner att de berörs av en sådan reform, säger Lantmäteriets utredare David Suomalainen, via ett pressmeddelande.

Idag krävs ett underskrivet avtal på papper när en fastighet byter ägare.

Advertisements

Samhällsvinster
Lantmäteriets utredning blir underlag för en statlig utredning. Den ska därför bland annat innehålla en översyn av behovet av ändrad lagstiftning samt juridiska konsekvenser och följdverkningar av en sådan ändring. Utredningen ska fokusera på de samhällsekonomiska vinster som kan uppnås genom en övergång till elektroniska handlingar.

Konsekvenser
Konsekvenserna för Lantmäteriet och andra offentliga och privata aktörer ska också analyseras. Vikten av att elektroniska fastighetsöverlåtelser kan ske på ett tekniskt säkert sätt ska särskilt beaktas. Lantmäteriet ska även studera de erfarenheter av elektroniska fastighetsöverlåtelser som vunnits i andra länder, i första hand de nordiska och baltiska grannländerna, meddelar Lantmäteriet i pressmeddelandet.

Advertisements

 

 

Delningar
Delningar