Länsstyrelsen utfärdar regionalt eldningsförbud

Så länge eldningsförbud gäller är det endast tillåtet att grilla i särskilt framtagna grillar eller vid iordningsställda grillplatser. Foto: Lotta Bergstrand.

 

Under måndagen utfärdade Länsstyrelsen Dalarna ett regionalt eldningsförbud. De vädjar samtidigt om att all användning av skogsmaskiner och markberedning i skog och mark i länet bör undvikas.

Advertisements

– En vanlig orsak till skogsbränder är gnistor från skogsmaskiner och då framför allt från kedjorna på markberedningsmaskiner. Flera skogsbolag har också valt att stoppa planerat skogsarbete i Dalarna. För att undvika att bränder uppstår uppmanar vi nu alla aktörer att undvik användningen av skogs- och markberedningsmaskiner under rådande förhållanden, säger Johan Erikson, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län, via ett pressmeddelande.

Eldningsförbud
På grund av den rådande brandrisken förbjuder länsstyrelsen eldning utomhus och det omfattar all uppgörande av eld och grillning på mark. Så länge eldningsförbud gäller är det endast tillåtet att grilla i särskilt framtagna grillar eller vid iordningsställda grillplatser utformade så att brandspridning inte kan ske.

Advertisements

Enskildes ansvar
Länsstyrelsen och räddningstjänsterna upplyser om den enskildes ansvar att vara extra försiktig och vidta åtgärder för att förebygga brand och tillhandahålla utrustning för släckning av brand vilket gäller, privatpersoner, privata markägare och skogsbolag.

– Prognosen visar att det kommer att råda extremt stor risk för skogsbrand kommande vecka, därför är det viktigt att alla är extra försiktiga, säger Johan Erikson.

Advertisements


Delningar
Delningar