Länsstyrelsen Dalarna skärper eldningsförbudet – färdiggrillat på egna tomten

Länsstyrelsen Dalarna har beslutat om totalt eldningsförbud i länet. Foto: Lotta Bergstrand.


På onsdagen gick MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ut och uppmanade kommuner och länsstyrelser att utöka eldningsförbudet till att inkludera alla platser, inklusive egen tomt. Länsstyrelsen har skärpt eldningsförbudet.

Advertisements

– Brandrisken i Sverige kommer i slutet av veckan att nå extrema nivåer, eldningsförbuden behöver skärpas för att undvika att nya bränder uppstår, säger Anneli Bergholm Söder som är chef för MSB:s operativa avdelning.

Direkt efter uppmaningen från MSB igår diskuterade Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) med Länsstyrelsen om vem som skulle fatta beslutet om skärpt eldningsförbud. Om beslutet skulle tas länsövergripande eller på kommunal nivå stod oklart. Några timmar senare kom beslutet, från Länsstyrelsen Dalarna.

Advertisements

Skärpt eldningsförbud
På onsdagen fattade länsstyrelsen ett länsövergripande beslut om skärpt eldningsförbud i Dalarna. Beslutet innebär totalt eldningsförbud och det innebär att det tidigare undantaget om grillning på den egna tomten inte gäller längre. Förbudet omfattar alla platser inklusive egen tomt samt inkluderar alla typer av grillar, campingkök och annan öppen låga utomhus.

Kommer kommunen enligt MSB:s uppmaning att tillhandahålla information om eldningsförbudet på flera språk?

Advertisements

– Länsstyrelserna tar fram information som vi använder. Tyvärr var informationsmaterialet vi kommuner fick igår inte rätt översatt på samtliga språk, och Länsstyrelsen Dalarna håller nu på att ta fram korrekt översatt information. På den digitala skylten finns information på svenska och engelska, meddelar Marie Palm som är kommunikationschef i Säter kommun.

Delningar
Delningar