Länsstyrelsen Dalarna beviljar 3,7 miljoner kronor till insatser för asylsökande

6 olika projekt i Dalarna får dela på 3,7 miljoner kronor. Foto: Lotta Bergstrand.

Länsstyrelsen i Dalarna samordnar och koordinerar arbetet med tidiga insatser för asylsökande i länet. De har beviljat 3,7 miljoner kronor fördelats på 6 olika projekt för asylsökande.

Advertisements

Både aktörer inom civilsamhället och kommunerna i länet har kunnat söka medel för insatser som kan påskynda etableringsprocessen för asylsökande och göra väntetiden mer meningsfull, meddelar Länsstyrelsen Dalarna i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen skriver att det nationella projektet Tidiga insatser syftar till att höja kunskaperna i det svenska språket, om svenska samhället, svensk arbetsmarknad och hälsa. Det kan handla om svenskundervisning, samhällsinformation eller möjlighet att delta i det lokala förenings- och kulturlivet.

Advertisements

Projekt som beviljats bidrag
ABF-Dalarna: ”Välkommen till Sverige och Dalarna”. Projektet syftar till att skapa kontakt mellan asylsökande och infödda svenskar genom att erbjuda olika typer av studiecirklar.

Ludvika församling: ”Aktivitetsverksamhet för asylsökande. Projektet pågår under sommaren och riktar sig till ungdomar som fyllt 18 år. Aktiviteter som matlagning, utflykter/övernattningar, träna/lära svenska ingår.

Advertisements

Rättviks judoklubb: Judoträning för utlandsfödda flickor/kvinnor.

Avesta Dance Team: ”Hälsa i rörelse”. Projektet syftar till att förbättra hälsan hos deltagarna genom fysisk aktivitet i form av dans och att använda dansen som en plattform för annat lärande.

Rädda Barnen: ”I want to feel useful – föräldrastöd och egenmakt”. Projektet syftar till att skapa aktiviteter där deltagarna stärka föräldrar i sin roll i Sverige.

Studieförbundet vuxenskolan: ”Folkbildning ger mening” Projektet syftar på samma sätt som för ABF-Dalarna till att skapa kontakt mellan asylsökande och infödda svenskar genom att erbjuda olika typer av studiecirklar.

 

 

Delningar
Delningar