Landstinget Dalarna ansöker hos regeringen om att bilda region – och att få ta över det regionala utvecklingsansvaret

Landstinget Dalarna ansöker om att få bilda en region i Dalarna. Region Dalarna är trots sitt namn ingen region i den bemärkelsen utan kommer att försvinna i den nya regionen. Foto/bildmontage: Lotta Bergstrand.

Landstinget Dalarna ansöker om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret och därmed också få bilda region, i Dalarna. Landstingsfullmäktige har sagt ja till att ansöka. Och samtidigt beslutade landstingsfullmäktige att bilda en kollektivtrafiknämnd för att ta över ansvaret från Region Dalarna.
Landstinget Dalarna och Region Dalarna förbereder sig nu för bildandet av en region i Dalarna 1 januari 2019. Om ansökan godkänns av riksdagen kommer en ny organisation att skapas. Landstinget Dalarna förenas då med Region Dalarna och dessutom överförs vissa resurser inom regional utveckling från Länsstyrelsen Dalarna till den nya organisationen. Syftet är att den nya regionen ska ha ett samlat ansvar för det regionala utvecklingsarbetet, hälso- och sjukvård, folkhälsa, folktandvård, kollektivtrafik, tillväxt, kultur och bildning.

Advertisements

– Genom att samla kraft och kompetens i en gemensam organisation blir vi starkare och tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för en kraftfull, långsiktig och hållbar utveckling till nytta för invånarna och näringslivet i hela Dalarna, säger Karin Stikå Mjöberg, landstingsdirektör, via ett pressmeddelande.

Dalarnas kommuner positiva
Dalarnas 15 kommuner har ställt sig positiva till att bilda region, och den 25 september beslutade politikerna i landstingsfullmäktige att säga ja till att ansöka hos regeringen. Det är riksdagen som fattar beslut om det blir en region i länet.

Advertisements

Regionbildning ska stärka Dalarna
En sammanslagning gör att koppling mellan hälsa, välfärd och tillväxt stärks. Utan regional utveckling kan inte hälso- och sjukvården finansieras och utan en väl fungerande hälso- och sjukvård är det få som vill bo och verka i Dalarna.

Regionen formas av politiska beslut och är politiskt styrd. Medborgarna får därmed ett större demokratiskt inflytande över fler regionala frågor med ett direktvalt fullmäktige från och med valet 2018.

Advertisements

– Nu tar vi ett stort steg för utvecklingen av Dalarna. Det är fantastiskt att vi kommit överens om att skapa en region som med förankring i Dalarna kan ta sig an de utmaningar och möjligheter vi står inför, säger Gunnar Barke (S), landstingsstyrelsens ordförande.

Kollektivtrafik flyttas från Region Dalarna till landstinget
Landstingsfullmäktige har tagit beslut om att bilda en ny kollektivtrafiknämnd, från den 10 oktober 2017. Ansvar för kollektivtrafiken ligger idag på Region Dalarna men flyttas nu till Landstinget Dalarna. Den nya nämnden får initialt i uppdrag att planera för och genomföra landstingets övertagande av ansvaret för länets kollektivtrafik och uppgiften som regional kollektivtrafikmyndighet. Region Dalarna lämnar över ansvaret den 1 januari 2018.

Region Dalarna börjar således avlövas, när ny region bildas har nuvarande Region Dalarnas ansvar och verksamhet flyttas till landstingets nya region för Dalarna.

 

Läs tidigare artiklar:
”Frågan är inte om det blir storregioner utan hur och när”

Delningar
Delningar