Kvinna avled när recept inte förnyades – Landstinget Dalarna gör Lex Maria-anmälan

Kvinnan som var äldre klarade inte av att sköta sina läkemedel på egen hand. Hon fick därför hjälp i form av dosdispenserade läkemedel. Foto: Barbro Svensson.

En kvinna i Orsa avled i somras på grund av att hennes recept inte förnyades. Landstinget Dalarna har i en internutredning kommit fram till att bristerna i hanteringen av hennes receptförskrivning sannolikt har bidragit till dödsfallet. Händelsen Lex Maria-anmäls.

Advertisements

– För att förhindra att liknande händelser inträffar igen genomför nu Landstinget Dalarna ett flertal åtgärder med omedelbar verkan. Dessa förbättringsåtgärder syftar till att öka patientsäkerheten när det gäller läkemedelshantering och kommer att införas i både den öppna vården samt den specialiserade slutna vården, säger Roger Larsson, chefläkare, division primärvård i ett pressmeddelande.

Fick hjälp med medicin
Kvinnan var äldre och klarade inte av att sköta sina läkemedel på egen hand. Hon fick därför hjälp i form av dosdispenserade läkemedel, det vill säga färdigförpackade läkemedel i påsar som regelbundet skickades hem. Ett av hennes läkemedel, blodförtunnande, förnyades inte när receptet gick ut. Kvinnan var utan läkemedlet i två veckor innan hon insjuknade akut i stroke och avled på lasarett en vecka senare.

Advertisements

Internutredning
En internutredning av händelsen genomfördes. Landstinget Dalarna gör bedömningen att avsaknaden av det blodförtunnande läkemedlet sannolikt bidragit till att kvinnan insjuknade och avled.

Landstinget gör även en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, med anledning av det inträffade.

Advertisements

 

 

Delningar
Delningar