Kulturskolan firade 10 år – stort arrangemang på Folkets hus

Wilma Gävert och Oskar Reimertz vikarier på Kulturskolan i Säter är två av fler arrangörer. Foto: Lotta Bergstrand.

 

På Folkets hus igår firade Kulturskolan i Säters kommun 10 år. Kulturskolan bjöd på ett fullspäckat program på eftermiddagen som innehöll musik, drama, bild och dans. Kulturskolan i Säter har cirka 400 elever.

– Kulturskolan är viktig för att barn ska få utbildning i musik, bild, drama och dans. Man skapar intresse för att hålla på med kreativa ämnen. Det är kul att få spela med andra och testa nya saker, säger Oskar Reimertz, som arbetar som vikarie på Kulturskolan.

Advertisements

Personalen på Kulturskolan inledde 10-års firandet på Folkets hus i Säter. Foto: Lotta Bergstrand.

Startade samarbete på 90-talet
Skolan i Säter började samarbeta redan på 90-talet med Urban Falk som var dramapedagog i grundskolan. Samarbetet stärktes när skolan övertog klassmusiken i grundskolan och då infördes även dans. 2007 beslutade barn- och utbildningsnämnden om att inrätta en Kulturskola för att ge alla barn och unga i Säters kommun en möjlighet till skapande verksamhet på sin fritid och för att stärka den estetiska verksamheten på skoltid.

Advertisements

– Man skapar ett annat sätt att uttrycka sig på. Idag visar vi upp de som är inblandade i Kulturskolan, de ska få visa lite vad de går för, säger Wilma Gävert, vikarie på Kulturskolan.

Musikprofil på Klockarskolan
Kulturskolans framgång la även grunden för musikprofilen som finns på Klockarskolan. I årskurs 7-9 finns idag 50 elever som läser extra musik och går på så kallad musikprofil.

Advertisements

– Om man är intresserad av Kulturskolan så häng på, det är väldigt roligt, säger Wilma Gävert, från Kulturskolan i Säters kommun.

 

Delningar
Delningar