Kulturnämndens utökade budget ger satsningar på barn, ungdomar och kulturmiljöer

Energi- och glädjeskutt för nya satsningar på barn och ungdomar. FV: Sofia Ylinen, kultursekreterare. Anette Stengård, förvaltningschef. Lars Andersson Schaar, intendent på Mentalvårdsmuseet och Karin Hästö, kultursekreterare. Foto: Lotta Bergstrand.


Säters kommun har utökat kulturförvaltningens budget med cirka 500 000 kronor. Förvaltningen har anställt en till kultursekreterare och 40 000 kronor läggs på kulturmiljöer.
Kulturnämndens budget i Säters kommun ligger på cirka 14,5 miljoner kronor och verksamheten har 12 anställda. Förvaltningen har valt att satsa mer på barn och ungdomar och är ensamma i Dalarna om att ha en kultursekreterare som inriktar sig på dans.

Advertisements

– I och med att vi fick utökad budget 2018 så har vi kunnat anställa en till kultursekreterare som ska jobba för barn och ungdomar. Vi kan också lägga 40 000 kronor på kulturmiljöer. Det kan handla om underhåll av till exempel Yxhammaren och stånggången, berättar Anette Stengård som är förvaltningschef på kulturförvaltningen i Säters kommun.

Sofia Ylinen ny kultursekreterare i Säters kommun. Foto: Lotta Bergstrand.

Advertisements

Ny tjänst
Den nya tjänsten som inrättats på kulturförvaltningen innehas sedan januari av Sofia Ylinen från Falun. Hon är danspedagog. Dans och musik kommer att vara huvudinriktningen i kultursekreterartjänsten.

– Jag hade lyckan att få detta jobb, det är jätteroligt och spännande. Jag kommer att jobba för barn och ungdomar, säger Sofia Ylinen.

Advertisements

– Vi är ensamma i Dalarna med att ha en kultursekreterare som inriktar sig enbart mot dans och målet är att vi ska bli bäst i länet, säger Anette Stengård.

Samarbete med Mentalvårdsmuseet
Kulturförvaltningen och Mentalvårdsmuseet har påbörjat ett samarbete för att gemensamt binda ihop verksamheternas kulturutbud. Kulturförvaltningen köper en dag i veckan av Lars Andersson Schaar från museet, Landstinget Dalarna. Även detta projekt kommer att inkludera ungdomar.

– Jag ser en enorm potential för Mentalvårdsmuseet i Säter och det finns ett stort intresse för museet, berättar Lars Andersson Schaar som arbetar som intendent på Mentalvårdsmuseet.

Delningar
Delningar