Kommunens ledamot i Folkets hus utesluten – Bråket i Folkets hus fortsätter

Roger Siljeholm (M) har blivit utesluten ur Folkets hus styrelse, trots att han är vald av kommunfullmäktige i Säters kommun. Foto: Lotta Bergstrand.

Säters kommun utser två representanter till styrelsen i Folkets hus. Sedvanligt i demokratisk ordning en från majoriteten och en från oppositionen. Roger Siljeholm (M) som företräder kommunen har nu uteslutits ur styrelsen.
Föreningen Folkets hus i Säter tillhandahåller ett årligt bidrag från kommunen för att bedriva verksamhet. Mot bakgrund till detta har kommunen två platser i föreningens styrelse. Kommunfullmäktige väljer vilka som ska företräda kommunen. Enligt kutym har valen skett både inom majoritetspartierna och inom oppositionspartierna.

Advertisements

Uteslöt kommunens representant
Roger Siljeholm (M) meddelades via mejl den 15 januari: ”På uppdrag av Folkets hus Säter upa styrelse meddelas härmed att styrelsen den 15 januari har beslutat att utesluta dig ur styrelsen på grund av att du inte fått ansvarsfrihet i förra styrelsen och att du brutit mot tystnadsplikten.”

Hur ser du som fullmäktiges ordförande på att kommunens representant utesluts ut styrelsen?
– Jag har inte läst allt som hänt, han ska vara invald som vilken representant som helst från kommunen. Det är olyckligt att han blivit invald då han satt i förra styrelsen, säger Maud Jones Jans (S) som är ordförande i kommunfullmäktige i Säter.

Advertisements

Varför väljer kommunen styrelseledamöter i Folkets hus?
– Vi tyckte inte att det fungerade riktigt, vi ville ha mer insyn. Då valde vi två representanter en från majoriteten och en från oppositionen, säger Maud Jones Jans (S).

En av anledningarna till att Roger uteslutits är att han ska ha brutit mot tystnadsplikten, är det politiska uppdraget förenat med tystnadsplikt?
– Nej, det är det väl styrelsen som tagit det beslutet, säger Maud Jones Jans (S).

Advertisements

Hur ska man då kunna föra politik i ett politiskt uppdrag om man exempelvis inte kan prata med sina partikamrater eller väljare?
– Samtidigt så ska de ingå i styrelsen som vilken styrelseledamot som helst. Och då måste de vara lojala med styrelsen, säger Maud Jones Jans (S).

Är det innebörden av uppdraget som fullmäktige ger, att de ska vara lojala styrelsen och inte sitt parti eller valmanskår?
– De är invalda av politiken och det är inte för att föra politik, det är för att få Folkets hus att fungera och att se till att pengarna går dit de ska, säger Maud Jones Jans (S).

Om fullmäktige utser en ledamot i demokratisk ordning, kan då en styrelse säga nej, den personen vill vi inte ha?
– Det var inte aktuellt med ansvarsfriheten då när vi valde, om det hade varit det då hade vi kanske funderat på att det kanske inte är ett så lämpligt val, säger Maud Jones Jans (S).

Men är det inte Moderaterna som i detta fall väljer och avgör lämpligheten?
– Jo, jo, vi bestämde att det ska vara en från majoriteten och en från oppositionen, säger Maud Jones Jans (S).

Vad händer nu, kommer kommunfullmäktige att återkalla Roger Siljeholms uppdrag?
– Det har jag inte tänkt på så. Frågan kommer väl upp i fullmäktige, säger Maud Jones Jans (S) som är ordförande i kommunfullmäktige i Säters kommun.

Önskar ett Folkets hus för alla
Roger Siljeholm (M) berättar att han upplever att han har blivit illa bemött i styrelsen och att han avser att ta juridisk hjälp för att reda ut detta.

– Jag blir ledsen, jag vill att Folkets hus ska finnas till för alla. Det ska inte vara ett socialdemokratiskt hus som det är på väg att bli, säger Roger Siljeholm (M).

Fullmäktiges beslut
Den 15 juni 2017 valdes Roger Siljeholm (M) och Horst Bodinger (S) av kommunfullmäktige i Säter. I Beslutet finns ingen sluttid för uppdraget. Kommunfullmäktige beslutade: Som Säters kommuns representanter i styrelsen för Folkets hus välja Roger Siljeholm (M) och Horst Bodinger (S).

Ordförande Kerstin Bäck har inte kunnat nås under torsdagen för kommentar.

Tidigare artiklar:
Folkets hus polisanmäler ordförande och vice ordförande
Folkets hus stängde för att få en nystart
Hela styrelsen fick avgå när Folkets hus hade föreningsstämma

 

 

 

Delningar
Delningar