Kommunen beslutar om ny taxa för sotning

Tjära och beläggningar ger dyrare sotning. Foto: Lotta Bergstrand.

 

Kommunfullmäktige i Säters kommun ska besluta om ny taxa för sotning inom kommunen. Ökad kravställning på leverantörer ger ökade kostnader, så motiveras beslutet som tas på torsdag.
Den 14 juni tar kommunfullmäktige i Säter beslut om ny taxa för brandskyddskontroll och sotning. Beslutet kommer dock inte att verkställas förrän 2019-04-01. Nya taxan syftar bland annat till att skapa förutsättningar för ökad kvalité i leverans av tjänster till fastighetsägarna.

Advertisements

Avgifter i tre delar
Avgifterna för brandskyddskontroll, sotning och rengöring består av tre delar. Den första avser en grundavgift för framkörning, förflyttning och administration. Den andra delen består av en utförandeavgift, det vill säga själva sotningen. Den tredje delen handlar om övriga eventuella tillkommande avgifter.

Grundavgifter sotning
De grundavgifter som föreaslås för sotning är 224,03 kronor för fritidshus och 87,73 kronor för helårsfastighet.

Advertisements

Utförandeavgift
Utförandeavgiften för sotning/rengöring är 237,51 kronor för oljepanna och för panna som eldar fast bränsle. 254,58 kronor för miljögodkänd panna för fast bränsle och 176,25 kronor för braskaminer och köksspisar.

Övriga avgifter
Vid hinder för genomförande av arbete såsom till exempel bomkörning debiteras 117,50 kronor. Och måste sotaren hämta eller resa en stege debiteras 47 kronor per påbörjad kvart. I de fall sotaren måste använda andra än standardverktyg debiteras 117,50 kronor per påbörjad kvart. Likaså gäller om hen ska ta bort tjära/kraftig beläggning. Detta är några exempel på listan med övriga avgifter.

Advertisements

Taxan ska enligt förslaget årligen räknas upp med index. Ovan angivna priser är exklusive moms.


Delningar
Delningar