Kommunen avbryter upphandlingen av ny ridhusloge

I maj la kommunen till en miljon extra till byggnationen av ny loge vid ridhuset. Totalt fanns då 4 200 000 kronor, men det räcker inte, upphandlingen avbryts. Foto: Lotta Bergstrand.


Samhällsbyggnadsnämnden i Säters kommun beslutade på junimötet att avbryta upphandlingen av ny loge till ridhuset i Säter. De anbud som kommit in ryms inte inom årets budget.

Advertisements

– Vi tycker det är väldigt tråkigt att inte kunna sätta igång med ombyggnad av logen på en gång, men vi ser det som nödvändigt att förvaltningen gör en ny upphandling, säger Håkan Karlsson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, via ett pressmeddelande.

Ny upphandling
Samtidigt som beslut togs att avbryta upphandlingen togs även beslut om att upphäva tidigare beslut.

Advertisements

– Vi avbryter nu upphandlingen och koncentrerar oss på att göra en ny upphandling som vi hoppas ska ge en bättre prisbild, säger Andreas Mossberg, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen, via samma pressmeddelande.

En extra miljon räckte inte
Vid ett extrainsatt nämndsmöte den 9 maj beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Säters kommun att omprioritera i investeringsbudgeten för 2018. Pengarna skulle gå till ny loge, fastigheter, gator och vägar. En extra miljon omprioriteras för logen. Budgeten för logen låg på 3 200 000 kronor men visade sig då bli en miljon dyrare.

Advertisements

– Vi har tagit in anbud och det har visat sig bli dyrare än vad vi trodde, sa Håkan Karlsson (S) efter mötet i maj.

Nu avbryter kommunen upphandlingen.

Läs tidigare artikel:
Investeringar skjuts upp på grund av snörik vinter


Delningar
Delningar