Investeringar skjuts upp på grund av snörik vinter

Sträng vinter skapade skador på fastigheter och vägar. Foto: Lotta Bergstrand.


Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att omprioritera investeringsbudgeten för 2018. Flytt av fotbollsplaner till Mora by IP och nytt omklädningsrum prioriteras bort. Likaså rivning av Pärlan.
Vid ett extrainsatt nämndsmöte den 9 maj beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Säter att omprioritera i investeringsbudgeten för 2018. Pengarna går istället till ny loge, fastigheter, gator och vägar.

Advertisements

– Nu visar sig år av misskötsel på grund av Socialdemokraternas prioriteringar. De tycker att det är roligare att bygga nytt än underhålla befintligt bestånd. Vägar, fastigheter och VA har inte underhållits, säger Malin Hedlund (M), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

– Hon har helt fel. Man kan inte förutse vädret. Alla har ett eftersatt underhåll. Man måste dessutom ha en balans mellan underhåll och nybyggnationer, säger Håkan Karlsson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Advertisements

Skador på grund av vintern
Mötet hölls mellan klockan 06.30 och 07.45. Anledningen till det brådskande beslutsfattandet hänvisas till den långa och snörika vintern som orsakat skador på fastigheter och vägar som måste åtgärdas. 2 900 000 kronor flyttas till fastighetsinvesteringar och 1 500 000 kronor flyttas till gator och vägar.

Planerade investeringar skjuts upp
De planerade investeringarna som skjuts på framtiden är flytt av fotbollsplaner till Mora by IP och nytt omklädningsrum, samt rivning av gamla Pärlan. Totalt flyttas 5 400 000 kronor.

Advertisements

Ny loge blir dyrare
En miljon omprioriteras från budgeten avseende rivning av gamla Pärlan till att bygga ny loge vid ridhuset i Säter. Budgeten för logen låg på 3 200 000 kronor men visar sig bli en miljon dyrare.

– Vi har tagit in anbud och det har visat sig bli dyrare än vad vi trodde, avslutar Håkan Karlsson (S).

Delningar
Delningar