Inteckningsbeloppet ökar med en miljard per dag

Belånas fastigheter över skorsten? Foto: Lotta Bergstrand.


Inteckningsbeloppet i fastigheter fortsatte att öka under årets sista kvartal visar data från Lantmäteriets fastighetsinskrivning. Allra störst ökning hade Södermanlands län med 6,9 procent, medan den ökat minst i Gävleborg med 3,8 procent.

Advertisements

– I några län som Norrbotten, Södermanland och Uppsala län har inteckningsbeloppet ökat med mellan sex och sju procent den senaste tolvmånadersperioden. I Gävleborg, Blekinge och Värmland, har ökningstakten däremot varit lägre, runt fyra procent, under samma period. Det stämmer väl med det minskade antalet köp på småhusmarknaden under det senaste kvartalet, till exempel i Gävleborg och Värmland, säger Dennis Lindén, enhetschef på Lantmäteriets fastighetsinskrivning via ett pressmeddelande.

En miljard per dag
Inteckningsbeloppet i Sverige har fortsatt att öka under årets sista kvartal. Jämfört med samma period 2016 ökade inteckningsbeloppet med 1,4 procent. De senaste tolv månaderna har inteckningsbeloppet för småhus ökat med 5,4 procent eller motsvarande 264 miljarder till totalt 5 184 miljarder. Det innebär att inteckningsbeloppet i fastigheter ökar med ungefär en miljard per arbetsdag under 2017, meddelar Lantmäteriet.

Advertisements

– Ansökningarna om inteckning i fastigheter minskade under första halvåret 2017 som en effekt av amorteringskravet. Vi ser nu en återgång till normala nivåer under andra halvåret för antalet ansökningar om inteckningar, säger Dennis Lindén.

Stigande priser
Lantmäteriet menar att även de stigande småhuspriserna påverkar inteckningsbeloppet. Enligt SCB steg småhuspriserna med nästan en procent under fjärde kvartalet, jämfört med tredje kvartalet 2017. På årsbasis har priserna stigit med nästan nio procent.

Advertisements

Diagram: Lotta Bergstrand. Källa: Lantmäteriet.

Delningar
Delningar