Insändare: Vår politik – Liberalerna Säter

I ett Liberalt Säter får du skola, vård och omsorg med hög kvalitet, som är baserat på ditt val. Man ska själv kunna bestämma vem som ska kliva över ens tröskel när man som äldre behöver vård och omsorg, skriver Liberalerna i Säter genom Birgitta Gustafsson i sin insändare. Foto: Lotta Bergstrand.

Vi tror på ett Säter där alla är välkomna och där alla får en chans att växa utifrån sina egna förutsättningar. Vi tror på människors egen förmåga att påverka och forma sina liv och stötta de som inte kan. I ett Liberalt Säter får du skola, vård och omsorg med hög kvalitet, som är baserat på ditt val. Man ska själv kunna bestämma vem som ska kliva över ens tröskel när man som äldre behöver vård och omsorg.

Advertisements

Vi behöver trygghetsboenden i kommunen, ett trygghetsboende innebär en valmöjlighet för äldre som känner att de inte längre kan vill bo kvar i sin villa eller lägenhet. De bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt personal/bovärd på angivna tider. Vi behöver bygga ett SÄBO centralt i Säter, Liberalerna har hela tiden förordat området ute vid Skönvik. Där finns närheten till vård, tandläkare, rehab, varmvattenbassäng, restaurang och en fantastiskt fin utemiljö.

Skolan behöver mer personal, fler utbildade lärare, sociala team som kan ta hand om problem när de uppstår och stötta elever som mår psykiskt dåligt. Noll tolerans mot mobbing och trakasserier.

Advertisements

Vi behöver bättre organisation och samverkan med företagarna i kommunen och för att stimulera nyföretagande. Enklare regler och kortare tid för handläggning av tillstånd.

Vi ska ha ett rikt kultur- och fritidsliv, rusta upp och modernisera Skönvikshallen och motionsspåren i anslutning till Skönvikshallen.

Advertisements

Det är viktigt att känna sig trygg när man bor i Säter därför är det viktigt att ha kvar våra räddningsstationer och att återställa PRIO 1 bilens uppdrag att åka på larm, idag åker dom endast vid hjärt- och andningsstopp.

Vi tror på att utveckla Säters kommun i dialog med medborgarna!

Birgitta Gustafsson
Liberalerna Säter

Delningar
Delningar