Insändare: Svar till Dan Ericson på min insändare

Helena Vådegård (KD) svarar Dan Ericson. Foto: Kristdemokraterna och Lotta Bergstrand.

Svar på Socialdemokraterna sviker löften till äldre!: Kommentar till Helena Vådegård
Insändare: Socialdemokraterna sviker löften till äldre!

Advertisements

Intressant att du lyfter vårt lokala särskilda boende utifrån min insändare.
Vi har ej sagt att vi inte ska bygga ett särskilt boende. Frågan handlar om valet av plats.
Angående väntan för de äldre på ett nytt boende. Den detaljplan som ni, Socialdemokrater nu har skickat till granskning, strider mot beslutet i kommunfullmäktige!

Helena Vådegård
Ordförande Kristdemokraterna Säter

Advertisements

 

Delningar
Delningar