Insändare: Säters politiker visa handlingskraft – inga bostäder ger färre invånare, sänkt handelsindex och sämre förutsättningar för det lokala näringslivet

Stig Wikblad, köpman ICA Supermarket Säter och Sohrab Fadai, regionchef Företagarna Dalarna menar att det politiska parti som tar denna fråga på allvar, snabbt börjar visa handlingsplaner och leverera kommer göra ett bra valresultat. Foto: Lotta Bergstrand.

I Säters kommun är det ett mål satt på att vi ska bli 12 000 invånare 2030. För det första är målet alldeles för lågt satt om Säters näringsliv ska klara den konkurrens som sker från närområdet. För det andra sker alldeles för lite för att målet ska kunna nås.

Advertisements

Ska Säter växa så är det flera parametrar som måste samspela. En av de viktigaste för kommunens framtid är att få fart på bostadsbyggandet, detta kan inte annat än att betraktas som ett misslyckande i Säter de senaste åren. Målet att öka invånarantalet är tyvärr inget annat än en siffra på ett papper. Det finns planer men väldigt lite konkret har genomförts eller påbörjats i kommunen.

Sedan år 2000 har befolkningstrenden i Sverige och Dalarna varit positiv medan den halkat efter i Säter. Vi befinner oss nu i ett väldigt gynnsamt läge för att skapa bostäder, låga räntor och hög efterfrågan på bostäder är några faktorer som hjälper till.

Advertisements

Vi ser byggandet av bostäder som en central fråga för kommunen. Byggs det bostäder så ökar inflyttningen vilket ger ett bättre skatteunderlag i kommunen. Det ökar även möjligheten för det lokala näringslivet och småföretagen på orten att kunna investera och i bästa fall utöka sina verksamheter. Idag kommer mer än en tredjedel av Säters kommunala skatteintäkter från kommunalskatt som anställda i småföretag betalar. Det är i småföretagen som fyra av fem nya jobb skapas och det är i småföretagen som potentialen ligger i att utveckla Säters näringsliv och få staden att utvecklas, blomstra och växa.

I dagsläget befinner vi oss i läge där det är viktigt att agera. Barnfamiljer flyttar till angränsande kommuner som har prioriterat dessa frågor för att de inte hittar bostad i Säter, personer som vill flytta hit, starta eller utveckla företag väljer att göra det i angränsande kommuner. Vi ser hur kommunen tappar i handelsindex enligt senaste mätningarna, detta är en indikator på att något måste göras eller helst redan varit gjort.

Advertisements

En omstart i denna fråga måste till och den måste komma från politiskt håll. Vi närmar oss ett val i september och det politiska parti som tar denna fråga på allvar, snabbt börjar visa handlingsplaner och leverera kommer göra ett bra valresultat.

Stig Wikblad, Köpman ICA Supermarket Säter
Sohrab Fadai, Regionchef Företagarna Dalarna

 

Delningar
Delningar