Insändare: Säters befolkning 12 000 innevånare redan 2025

Mats Nilsson (S) och Hans Johansson (C) svarar Stig Wikblad, köpman ICA Supermarket Säter och Sohrab Fadai, regionchef Företagarna Dalarna om handeln och utvecklingen i Säter.

Svar på insändare: Säters politiker visa handlingskraft – inga bostäder ger färre invånare, sänkt handelsindex och sämre förutsättningar för det lokala näringslivet

Advertisements

Vår befolkningstrend är positiv sedan flera år tillbaka och vi har nu passerat 11 200 i kommunen.

Bostadsbyggande är en av de politiska frågor som dominerat kommunledningens arbete under den pågående mandatperioden. Bostäder är en central fråga för oss. Såväl den politiska ledningen som tjänstemannaledningen har lagt mycket tid på förankring, planering och på att knyta kontakter med externa aktörer på bostadsmarknaden.

Advertisements

Med den ökningstakt vi har idag av invånare kommer vi att nå visionen på 12 000 invånare 2025, det vill säga fem år tidigare än planerat.

Förutsättningar för bostadsbyggande
Vårt eget bostadsbolag Säterbostäder har gått från att vara ett förvaltande bolag till ett byggande bostadsbolag. Konkret har vi idag pågående projekt omfattande sju bostäder enligt LSS på Åsen, beslut om nytt särskilt boende i Säter med 70 nya bostäder med byggstart 2018/2019. Säterbostäders byggnation av 70 hyreslägenheter med byggstart hösten 2018 på ”liljan tomten” i centrala Säter. Det planeras 3-4 parhus vid ICA i Gustafs. Till detta kommer flera detaljplaner för småhus i Mora by, Siggebo och fler villatomter på Kyrkberget i Stora Skedvi.

Advertisements

Privata initiativ för att skapa fler bostäder i kommunen
Det förs framskridna diskussioner med flera olika externa byggherrar. Mest konkret är de förstudieavtal som tecknats för områden i Säter med utsikt över Ljustern och vid båthamnen i Enbacka. På Skönviksområdet planerar ägarna nya bostäder. Vi har privata intressen även på Åsenområdet i centrala Säter.

Säter är närmast unikt med många småföretagare som driver utvecklingen framåt och gör oss mindre känsliga för konjunktursvängningar i samhället. Det är dessa företag som är ”motorn” i vår kommun.

Lokal och bostadsplan
Kommunens bostadsplan som håller på att revideras kommer att peka ut flera nya områden som kan bli aktuella för bostadsbyggande. Vi satsar konkret på bostäder nu men samtidigt förbereder vi oss genom att ta fram nya detaljplaner för att kunna möta framtida behov av bostäder, skolor och andra kommunala lokaler.

Kommunens ambition att öka invånarantalet är viktigt, men att ”växa” hållbart är den verkliga utmaningen. Därför måste vi skapa goda förutsättningar för människor att leva och bo i vår kommun. Strukturen runt bostäderna till exempel ny- och tillbyggnad av förskolan, skolan, bibliotek, fritid och andra funktioner är avgörande om människor vill flytta hit. Att kommunal service som barnomsorg fungerar när man behöver det är avgörande för utvecklingen av Säter.

Säters kommun är också en del av ”Falun-Borlängeregionen” där vi arbetar tillsammans med närliggande kommuner för vara attraktiva för de som vill bygga bostäder och bosätta sig i regionen.

Mats Nilsson(S)
Hans Johansson(C)

Delningar
Delningar