Insändare: Om de som är arbetsföra blir anställningsbara kan de som är sjuka få vara sjuka!

Malin Hedlund (M) skriver i sin insändare att hon anser att alla arbetsföra människor har en skyldighet att göra sig anställningsbara. Foto: Lotta Bergstrand.

Det är valtider och samtliga partier ger förslag på tillväxt. Olika lösningar för olika människor. Samtidigt får vi rapporter från Svenskt Näringsliv att 40 procent av företagen i Sverige har någon gång tackat nej till en order på grund av brist på arbetskraft. Vi behöver prata om hur vi ska få alla som kan i arbete och till en anställning.

Advertisements

Jag pratar till exempel om ungdomar som bor kvar hemma och inte finns som arbetssökande. De kan ha varit skoltrötta och inte lyckats gå gymnasiet eller inte orkat startat det. Här finns många arbetsföra människor som inte kommit in på arbetsmarknaden.

Jag pratar om våra nyanlända. Människor som har yrkesutbildningar som vi företag i Sverige kan ta del av, men språkhinder gör att de inte kommer i arbete. Kvinnor som är arbetsföra men av den egna kulturen inte tillåts komma ut i ett arbetsliv.

Advertisements

Jag pratar om människor som undanskuffats i ett långt utanförskap. Jag pratar om människor som är arbetsföra med av olika anledningar har hamnat så långt från arbetsmarknaden att tröskeln att börja jobba är så hög att den är överväldigande.

Jag anser att alla arbetsföra människor har en skyldighet att göra sig anställningsbara. Det kan vara att ta tag i den utbildning som man inte gjorde klart. Det kan vara att anpassa klädsel eller religiösa symboler.

Advertisements

Om vår välfärd ska kunna fortsätta på den höga nivå som vi önskar, och kan kräva av på grund av det mycket höga skattetrycket som råder, måste vi som kan, bidra.  Jag pratar naturligtvis inte om människor som är sjuka, men om vi ska kunna få vara sjuka i framtiden så måste flera bidra med skatteintäkter till just de som är sjuka.

Malin Hedlund
Företagare och Moderat

Delningar
Delningar