Insändare: Demokratin är på väg ut och diktatur på väg in i Säters kommun

Tommy Andersson och Malin Hedlund från Moderaterna i Säter skriver i sin insändare att "det är som vanligt med de röda, när de tycker lika - då är det demokrati. Eller är det diktatur?" Foto: Lotta Bergstrand.

Utifrån senaste kommunfullmäktige i Säter så kan man fundera vart demokratin är på väg. Efter att ha läst reportage om Håkan Juholts så funderar vi i Moderaterna på om Säters kommun är inne på samma linje. Trodde aldrig att vi skulle ha samma åsikt som honom, men demokratin är på väg ut och diktatur på väg in.

Advertisements

När majoriteten på fullt allvar står och tycker att det är demokrati när man inte kan ändra ett förslag för att det är förhandlat. Då kommer ju genast frågor upp: Varför var ärendet med på fullmäktiges dagordning? Vad är det för mening med att sitta som ledamot i kommunfullmäktige när man inte kan påverka?

I samma ärende röstar majoriteten igenom en egen ändring, det går bra. Mycket märkligt. För att i nästa stund ha mage och kritisera oppositionen som engagerar sig.

Advertisements

Man kan också undra, hur många i majoriteten som egentligen var emot vårt förslag, men som lät sig tystas av partipiskan. Men det är som vanligt med de röda, när de tycker lika – då är det demokrati. Eller är det diktatur? Så ibland undrar vi om det inte vore lika bra med en representant för varje parti. Med de här diktatoriska metoderna känns det onödigt att uppta 35 personers tid en hel kväll.

Till slut kan man fundera över att Mats Nilsson (S) tycker att det är bra med diskussioner när han aldrig lyssnar, det kan vi inte heller förstå.

Advertisements

Tommy Andersson
Malin Hedlund
Moderaterna

Delningar
Delningar