Insändare: Centerpartiet tror på framtiden för Säters kommun och tar ansvar i osäkert läge

"Låt oss med försiktighet invänta fakta innan vi rusar iväg med drastiska åtgärder som inte behövs", skriver Hans Johansson (C) i sin insändare. Foto: Lotta Bergstrand.

Säters kommun har en jämförelsevis stark ekonomi och vi kommer att klara målet om god ekonomisk hushållning även i år och de kommande åren. Det innebär att vi är väl rustade att klara av den expansion vi ser framför oss inom förskola, skola, äldreomsorg och kommunal infrastruktur. Säter är en kommun med framtidstro som kommer att växa. Det gäller att växa med förstånd så att vi slipper panikbromsa.

Advertisements

Inför budgetarbetet 2019 är det ekonomiska utrymmet relativt sett mindre fördelaktigt än det varit de senaste åren. Behoven är större än den budgetram vi har att fördela. Ett hårt arbete görs i respektive nämnd för att hålla sig inom ramen men trots det har man ännu inte nått riktigt ända fram.  Resultatet för 2018 kan bli både bättre och sämre än vad prognoserna visar idag.

Det ekonomiska läget inför 2019 är fortfarande oklart. Befolkningsutvecklingen och därmed skatteunderlaget har hittills under 2018 inte följt den förväntade utvecklingen. Detta innebär att vi inte med säkerhet vet vad kommunen har att röra sig med. Därtill kommer ett riksdagsval i september som vi givetvis hoppas blir en framgång för Centerpartiet.

Advertisements

När 2019 års budget fastställs och eventuellt justeras i november 2018 kommer läget att ha klarnat så låt oss med försiktighet invänta fakta innan vi rusar iväg med drastiska åtgärder som inte behövs. Vi i Centerpartiet vill att vi så långt möjligt ska undvika uppsägningar av medarbetare, neddragning av verksamhet och investeringar som inte motsvarar behovet av barnomsorgsplatser.

Tillgången på bostäder är direkt avgörande för att påverka antalet invånare i Säters kommun. Därför är bland annat den planerade byggnationen av bostäder i kvarteret Liljan viktig. Fler invånare kommer i sin tur att påverka skatteunderlaget och ekonomin positivt.

Advertisements

Vår driftbudget och vår investeringsbudget är idag betydligt större än för några år sedan. Samtidigt ligger kommunens skuldsättning långt från det tak som Sveriges kommuner och landsting tillämpar som god ekonomisk hushållning. Taket är 123 000 kronor per invånare, Säter ligger idag på 49 000 kronor. Det betyder att vi har ett utrymme att investera det som vi planerat för till exempel nytt särskilt boende och fler platser i barnomsorgen. Centerpartiet känner framtidstro. Vi måste därför slå vakt om investeringsutrymmet så att vi långsiktigt kan ersätta, förnya och utveckla hela Säters kommun.

Hans Johansson, vice ordförande kommunstyrelsen i Säter (C)

Delningar
Delningar