Insändare: Beträffande Folkets Hus i Säter

Folkets hus i Säter. Foto: Lotta Bergstrand.

Vid Folkets Hus i Säters årsmöte reserverade sig undertecknad för att lämna ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. Jag har personligen mångårig erfarenhet av styrelsearbete i bolagsstyrelser och även mycket lång erfarenhet av styrelsearbete i föreningslivet där arbetet är av ideell karaktär.

Advertisements

Min reservation handlade om att den ekonomiska situationen i Folkets Hus vid årsmötet var helt konkursmässig. Befintliga medel vid tidpunkten var inte i närheten av att täcka mycket akuta skulder där skatter och sociala avgifter skulle inbetalas inom fem dagar. Att inte informera andelsägarna om denna absolut akuta situation är ansvarsmässigt helt förkastligt.

Att skylla på anställd personal för denna situation är att som styrelse inte ta sitt fulla ansvar. När man som styrelseledamot dessutom anställer andra styrelseledamöter är inte bara en jävsituation utan helt oacceptabelt i en ideell förening där det förutsättes icke arvoderade eller lönegrundande insatser. Allt styrelsearbete som ledamot i en ideell förening skall självklart ej faktureras föreningen eller vara lönegrundande.

Advertisements

Styrelsen har fått förtroende av andelsägarna att förvalta föreningen och det förtroendet var enligt mig, vid tiden för årsmötet, helt förbrukat.

Att bevilja ansvarsfrihet för sittande ansvariga styrelse i denna situation var för mig helt främmande.
Håkan Gustâv

Advertisements
Delningar
Delningar

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?