Ingen skyldighet att betala ut garantipension till pensionärer som bor i ett annat medlemsland

Garantipensionärer som i dag bor utomlands, samt garantipensionärer som tidigare arbetat utanför Sverige och även får utländsk pension påverkas av EU-dom. Foto: Lotta Bergstrand.

Efter en EU-dom som föll 2017 så finns det ingen skyldighet att betala ut garantipension till pensionärer som bor i ett annat medlemsland. Regeringen har tillsatt en utredning som ska analysera och lämna förslag till hur garantipensionen ska fungera och regleras i framtiden.
Regeringen har utsett lagman Göran Lundahl till särskild utredare för att utreda vilka konsekvenser som EU-domen medför. Utredningen ska redovisas senast den 29 november 2019.

Advertisements

– Pensionärer förtjänar trygghet. Syftet med den här utredningen är att skapa tydliga och långsiktigt hållbara regler för garantipensionen. Våra svenska trygghetssystem måste fungera även när det rättsliga läget i vår omvärld ändras, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

Grundskydd
Garantipensionen är en del av pensionssystemets grundskydd och fungerar som en utfyllnad för personer med låg eller ingen inkomstgrundad pension. Till följd av en dom från EU-domstolen från december 2017 har förutsättningarna för utbetalning och beräkning av garantipension förändrats. De som berörs är garantipensionärer som i dag bor utomlands, samt garantipensionärer som tidigare arbetat utanför Sverige och även får utländsk pension.

Advertisements

Vill se lagändring
Regeringen vill att utredaren ska analysera hur garantipensionen bör konstrueras till följd av EU-domstolens beslut och föreslå förordnings- och lagstiftningsförändringar. Förslagens konsekvenser för nuvarande och blivande pensionärer ska också undersökas, samt vilka konsekvenser de föreslagna åtgärderna har för personer som rör sig mellan Sverige och de övriga EES-länderna eller Schweiz och i synnerhet de nordiska länderna, framhåller regeringskansliet.


Advertisements
Delningar
Delningar