Ingen förändring i pedagogiska måltider i äldreomsorgen – Centerpartiet och Socialdemokraterna eniga

Sune Hemmingsson (C) och Caroline Willfox (M) är oeniga om pedagogiska måltider. Foto: Lotta Bergstrand. Foto; Willfox: Moderaterna.


Kommunfullmäktige i Säters kommun har beslutat om medborgarförslaget om pedagogiska måltider inom äldreomsorgen. Frågan kom åter till fullmäktige efter en återremiss när majoriteten inte kunde enas. Säters kommun vill inte göra några förändringar.

När ett medborgarförslag kommer in till kommunen har de möjlighet att bifalla förslaget, avslå eller att anse det besvarat. Besvarad kan användas om kommunen anser att man redan gör det medborgarförslagställaren önskar eller kan användas som ett invävt avslag.

Advertisements

Vem tyckte vad?
Förslaget om pedagogiska måltider inom demensvården i Säters kommun lämnades in av Björn Grahn och Anette Karlsson. Syftet är bland annat att förebygga undernäring. Kommunfullmäktige beslutade den 26 april på Folkets hus i Säter att inte bifalla förslaget.

– Jag tycker att detta är ett bra förslag, det är det minsta vi kan unna våra demenssjuka, jag yrkar bifall, säger Caroline Willfox (M).

Advertisements

– Det är en liten risk för undernäring i vår verksamhet. Det är så. Vi har resurser. Maten är dagens höjdpunkt för många. Vi har haft pedagogiska måltider som vi slutade med 2006, det blev inget bättre med det, säger Sune Hemmingsson (C), socialnämndens ordförande i Säters kommun. Han yrkade att förslaget skulle anses som besvarat.

– Ja, det var 12 år sedan. Saker förändras. Det finns pedagogiska måltider inom barnomsorgen men inte inom äldreomsorgen, jag yrkar bifall till förslaget, säger Jenny Nordahl (SD).

Advertisements

– Jag yrkar att förslaget är besvarat. På individnivå får man pedagogiska måltider om man har behov av det, säger Mats Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

De röster som tidigare hördes inom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om bifall hade tystnat.

Nej till bifall
Efter en votering som utföll 22 röster mot 7 blev beslutet att medborgarförslaget skulle anses som besvarat. Bifall till förslaget fick endast sju röster och dessa kom från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. De reserverade sig mot beslutet.

 

Läs tidigare artikel:
Medborgarförslag om pedagogiska måltider spräckte majoriteten

Delningar
Delningar