Gamla servitut riskerar att försvinna

Fastighetsägare måste själva begära förnyelse av gamla servitut. Foto: Lotta Bergstrand.

Lantmäteriet planerar att rensa bort servitut och nyttjanderätter i Fastighetsregistret som är inskrivna före 1 juli 1968. Den som vill ha kvar fastighetens rätt måste begära att de förnyas. Intresset bland fastighetsägarna är svalt.

Advertisements

– Än så länge har vi bara förnyat en tiondel av vad vi räknat med, säger Olle Unger på Lantmäteriet.

2019 genomför Lantmäteriet en rensning av avtalsservitut och nyttjanderätter som är inskrivna före 1 juli 1968. Fastighetsägare måste begära förnyelse senast vid utgången av 2018, annars tas de bort.

Advertisements

Alla servitut behöver inte förlängas
Servitut som beslutats i en lantmäteriförrättning, så kallade officialservitut, berörs inte av ändringarna och behöver inte förnyas. Förnyelse behöver inte heller göras när det gäller rättigheter som tomträtt, vattenkraft och vattenreglering.

Svalt intresse bland fastighetsägarna
Lantmäteriet räknar med att 300 000 inskrivna avtalsservitut och rättigheter behöver förnyas, men hittills har bara en tiondel, 33 000 förnyats.

Advertisements

– Det är svårt att säga om det beror på att många fastighetsägare inte känner till den planerade rensningen eller att man tycker att man har god tid på sig att förnya inskrivningarna. Det kan också vara så att det finns fler gamla servitut än vi räknat med som inte längre är aktuella och därför inte behöver förnyas, säger Olle Unger, fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet.

Fastighetens rättigheter kan försvinna
Servitut och nyttjanderätter handlar om rätten för en ägare av en fastighet att på ett visst sätt använda en annan fastighet, till exempel köra på en väg eller ta vatten från en brunn.

Att inskrivningen tas bort ur Fastighetsregistret betyder inte att servitutet eller nyttjanderätten blir ogiltig, men inskrivningen har stor betydelse för om servitutet ska fortsätta gälla om fastigheten byter ägare.

 

 

Delningar
Delningar

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?