Frågan om läxfri skola skapade debatt

Säters kommun ska ha läxor i skolan. Foto: Lotta Bergstrand.


På kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april togs beslut om att avslå Vänsterpartiets motion om läxfri skola. Sverigedemokraterna tycker att Vänsterpartiet skiter i högpresterande barn.
I höstas lämnade Vänsterpartiet in en motion till kommunfullmäktige om att Säters kommun skulle införa en läxfri skola. På senaste kommunfullmäktigemötet på Folkets hus i Säter debatterades frågan mellan Centerpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Advertisements

Samma möjligheter – eller inte
– Alla barn i skolan ska få samma möjligheter oavsett föräldrarnas utbildningsnivå. Läxor kan vara en morot för högpresterande barn men svårt för de andra. Läxor ska göras på skoltid, säger Lena Stigsdotter (V).

– Trevlig tanke. Jag tycker att läxor gör mer nytta än tvärt om. Vi politiker ska inte peta i sådana här frågor, jag yrkar avslag, säger Niclas Bodin (C).

Advertisements

– Det är som förvaltningen skriver. Skulle man ta bort läxor så skulle det inte gynna de svagaste eleverna, jag yrkar avslag, säger Mats Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Hur tänker ni nu, Vänsterpartiet? Ni säger att det ska vara lika för alla barn med inga läxor. Samtidigt säger ni att för barn som kan ha det lite lättare kan det vara en morot. Då skiter ni i dem och då blir det ju inte lika i alla fall, jag yrkar avslag, säger Jenny Nordahl (SD).

Advertisements

Avslag
Ingen replikerade på Nordahls uttalande. Församlingen gick till beslut och beslutade att avslå Vänsterpartiet motion om att kommunen skulle införa en läxfri skola.


Delningar
Delningar