Fortsatt stigande priser på småhus

Länets småhuspriser stiger. Foto/ illustration: Lotta Bergstrand.

Priserna på småhus har ökat med nästan nio procent första kvartalet 2017 jämfört med motsvarande period 2016. Det visar SCB:s småhusbarometer, som bygger på Lantmäteriets uppgifter om genomförda husköp.

Advertisements

– Trots att bostadsproduktionen ökar och att amorteringskravet gett önskad effekt enligt Finansinspektionen ser vi en fortsatt stark efterfrågan på de befintliga småhusen. Det finns helt enkelt för få hus till salu för alla intresserade husköpare. Tillsammans med hushållens goda ekonomiska förutsättningar gör det att många är fortsatt beredda att betala mycket för sina hus, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Huspriserna i Dalarna stiger
Prisutvecklingen på småhus från fjärde kvartalet 2016 har varit starkast i Gotlands län. Där steg priserna med åtta procent. Dalarna steg två procent och har ett medelpris på 1 784 000 kronor första kvartalet 2017.

Advertisements

Inget av storstadsområdena finns med i toppen av listan över länen med starkast prisutveckling.

– Storstädernas prisnivåer är redan de högsta, så prisutvecklingen där blir mindre räknat i procent. I län med lägre prisnivåer blir prisökningen därför större relativt sett, säger Henrik Roos på Lantmäteriet.

Advertisements

Sjunkande priser i Värmland
Det län där priserna på småhus sjönk som mest, jämfört med fjärde kvartalet, var i Värmlands län med fyra procent.

 

 

Delningar
Delningar