Första spadtaget för nytt LSS-boende

Första spadtaget. Christer Lindborg, Dala Byggsamverkan AB. Lennart Eriksson, vd på Säterbostäder. Sune Hemmingsson (C), socialnämndens ordförande. Lena Lorenz, verksamhetschef för biståndsenheten och funktionsnedsättning och Paula Jäverdal, socialchef i Säters kommun. Foto: Lotta Bergstrand.

På Åsen, vid Dahlanders väg påbörjas nu bygget av ett nytt LSS-gruppboende. Byggnationen ska vara klar i juni nästa år. Sju nya lägenheter ska fylla ökat behov av LSS-platser.
De som ansvarar för byggnationen är kommunens fastighetsbolag, Säterbostäder AB. Byggentreprenör är Dala Byggsamverkan AB.

Advertisements

– Det blir en fin byggnad om cirka 700 kvadratmeter. Likaså blir det en inglasning av en större altan i söderläge. Vi kommer att lämna kvar lite vegetation för att behålla miljön av naturen, säger Lennart Eriksson, vd på Säterbostäder.

Energihus
Byggnaden kommer att inrymma sju lägenheter, personalutrymmen och gemensamhetslokaler. Byggnadstekniskt så är det en genomgående träkonstruktion. Energimässigt så ligger kraven på 70 kWh per kvadratmeter vilket betecknas som ett minienergihus. Lägenheterna blir cirka 40 kvm.

Advertisements

– Det blir en vacker byggnad med fin utsikt. Det blir puts på utsidan som kommer att ha en röd färg och taket blir grått, säger Christer Lindborg, Dala Byggsamverkan AB.

Högt belägen tomt med utsikt över Säter. Foto: Lotta Bergstrand.

Advertisements

Ökat behov
LSS-boende, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är boende med stöd dygnet runt efter individens behov. De bor i egen lägenhet och kan både rå om sig själva eller välja att spendera tid i gemensamhetslokaler med andra i gruppboendet.

– Det behövs flera gruppbostäder i Säters kommun. Behovet har ökat. Här kommer det att bo yngre människor som har behov av stöd. Ett nytt boende är efterlängtat, vi har begärt detta i ett par år, säger Sune Hemmingsson (C), socialnämndens ordförande.

Vi frågar verksamhetschefen, kan du förklara vad är LSS-boende?
– Det är många som bor kvar hemma hos sina föräldrar och de här unga vuxna behöver flytta hemifrån också för att få samma möjligheter som alla andra. De klarar sig inte själva och behöver ett annat stöd och då har man sökt insatsen och blivit beviljad bostad med särskild service, i form av gruppbostad i det här fallet, säger Lena Lorenz, verksamhetschef för biståndsenheten och funktionsnedsättning

Kan du berätta om själva boendet?
– Gruppbostad är som ett eget boende fast det är med personal. Varje person ska ha sin lägenhet med sina möjligheter och lära sig att tvätta, laga mat, baka och städa. Precis som en vanlig lägenhet fast det finns personal dygnet runt, när det finns någon hemma, berättar Lena.

Vad är det som gör att det är ett ökat behov?
– Personer som flyttade in i gruppbostäder när kommunerna tog över ansvaret från landstinget 1994, bor fortfarande kvar. Så det är ingen stor omsättning på platserna. Man ska alltid träna och se möjligheter, man kan träna så att personer kan flytta till servicebostad men det är en lång process som tar tid, säger Lena.

Hur många gruppbostäder har kommunen?
– I Säters kommun finns både gruppbostäder och servicebostäder. Två gruppbostäder och två servicebostäder och ett SOL-boende för personer med psykisk funktionsnedsättning, säger Lena Lorenz, verksamhetschef för biståndsenheten och funktionsnedsättning i Säters kommun.

 

 

 

 

 

Delningar
Delningar