Försäkringskassan föreslår lagändring om bostadsbidrag – månadsvis redovisning

Förslag om nya regler förväntas ge ett mer korrekt bostadsbidrag. Foto: Lotta Bergstrand.


En tredjedel av alla mottagare av bostadsbidraget blir idag återbetalningsskyldiga enligt Försäkringskassan. I ett nytt förslag som föreslås träda ikraft 1 januari 2020 ska färre hushåll få återkrav som idag leder till skuldsättning.

Advertisements

– Hushållen ska kunna förvänta sig att få ett korrekt bostadsbidrag utan risk för återbetalningskrav eller att hamna i en långvarig skuldsituation, säger Alexandra Wallin, chef för avdelningen för Barn och familj, via ett pressmeddelande.

Skuldsatta hushåll
Försäkringskassan redovisar att under 2015 fick 89 000 hushåll krav på att de skulle betala tillbaka en del av de bidrag de fick under året. Eftersom dessa hushåll har svag ekonomi är det många som hamnar i skuld till Försäkringskassan. 72 procent av barnhushållen som blivit återbetalningsskyldiga blir också skuldsatta.

Advertisements

Månadsvis redovisning
Förslaget innebär att ansökan görs mot månadsvisa deklarerade inkomstuppgifter, vilket gör att utbetalningarna blir mer korrekta både vid ansökningstillfället och över tid. Försäkringskassans bedömning är att återkrav och antalet skuldsatta hushåll skulle minska kraftigt som en följd av förslaget.  Idag söks och betalas bostadsbidraget ut på en preliminärt uppskattad inkomst för hushållet som sedan matchas mot den slutligen taxerade inkomsten.

Beviljas individuellt
Försäkringskassan föreslår vidare att bostadsbidraget ska beviljas individuellt även till makar och sambor samt att den solidariska återbetalningsskyldigheten ska upphöra.

Advertisements

 

 

Delningar
Delningar