Företagarna i Säters kommun ger kommunen tummen ner

"Framgång föder framgång och hungriga entreprenörer med framgångsrika företag skapar framtidstro. Det behöver Säter och Dalarna. Det är en överlevnadsfråga", säger Teresa Bergkvist som är regionchef på Svenskt Näringsliv Dalarna. Foto: Lotta Bergstrand.


Trots att trenden är att Sveriges företagare ger kommuner en bättre bedömning i företagsklimatet så ger Säters företagare kommunen tummen ner. Det visar Svenskt Näringslivs enkätsvar från företagarna.
Svenskt Näringsliv har offentliggjort enkätsvaren från Säters kommuns företagare som ligger till grund för Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet.

Advertisements

– I undersökningen framkommer att företagen i Säter upplever att företagsklimatet i Säter blivit sämre jämfört med förra året. Vi ser framför allt att dialogen med kommunledningen och informationen från kommunen upplevs som sämre, säger Teresa Bergkvist som är regionchef på Svenskt Näringsliv Dalarna.

Svenskt Näringsliv har bjudit in politiker, tjänstemän och företagare för att tillsammans gå igenom resultaten om att diskutera de bakomliggande orsakerna och vad man bör göra för att få till en förbättring.

Advertisements

– Socialdemokraterna har stirrat sig blind på det kommunala målet om att bli 12 000 invånare. De har byggt organisationen för att ta fram villatomter och lagt krut på att prata med hyreshusbyggare istället för att arbeta med industritomter och ge bra förutsättningar för företagen, säger Tommy Andersson (M), oppositionsråd i Säter.

Bättre förståelse
En av de frågor som skiljer sig mest från Sveriges snittresultat är att Säters företagare vill ha bättre förståelse hos tjänstemän och politiker för företagande. Cirka 25 procent av företagarna tycker att företagsklimatet i kommunen har förändrats till det sämre de senaste fem åren. Detta resultat är nästan dubbels så högt i jämförelse med rikets resultat.

Advertisements

– Viktigt är nu att sätta sig och analysera varför det ser ut som det gör. Nu måste vi på allvar fundera på att omorganisera näringslivsfunktionen, eventuellt bolagisera den, säger Tommy Andersson (M).

Överväger att flytta företaget
Hela 23.16 procent av de som svarat på enkäten överväger att flytta företaget. Resultatet ligger över rikssnitt. Större företag har flytt Säters kommun de senaste åren. Motsvarande nyetableringar i kommunen lyser med sin frånvaro.

– Att flytta sin verksamhet är ett stort beslut som oftast grundar sig på många variabler. En del av dem kan kommunen påverka. Så självklart spelar företagsklimatet i kommunen en viktig roll i beslutet, berättar Teresa Bergkvist.

– Det är tråkigt att de överväger att flytta. Det kan bero på att vi har dåligt med industrimark, säger Mats Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Säter.

Rasat sedan 2013
Kommunpolitikernas attityder till företagande har från att ligga över riksresultatet 2013 dalat till under rikets snitt. Tjänstemännens attityder visar samma ras från 2013. Likaså kommunens service till företagen.

Dialog och information försämrats
Företagarna upplever att dialogen mellan företag och kommunledning har försämrats från 2017, på första gången sedan 2002 ligger Säter långt under riksresultatet på denna fråga. Information till företagen har liknande kurva.

– Det är inte bra att de upplever att vi har blivit sämre. Vi ska bli bättre och vi jobbar för att vi ska få till en väg in till kommunen. Företagarföreningen i Säter är inte heller aktiv, säger Mats Nilsson (S).

Varför är företagsamma människor och framgångsrika verksamheter viktiga för en kommun?
– Anledningarna är många. Företagsamhet skapar utveckling och innovation, vilket är en förutsättning för att vara en attraktiv kommun nu och i framtiden. Framgångsrika verksamheter gör oss stolta. Framgångsrika företag skapar också attraktionskraft och jobb. Människor vill jobba och leva i kommunen. Det ger i sin tur skatteintäkter, välfärd och välstånd. Sist, men inte minst; Framgång föder framgång och hungriga entreprenörer med framgångsrika företag skapar framtidstro. Det behöver Säter och Dalarna. Det är en överlevnadsfråga, säger Teresa Bergkvist som är regionchef på Svenskt Näringsliv Dalarna.


Delningar
Delningar