Fördröjning av operationer för cancerpatienter hade ingen avgörande betydelse

Ett 30-tal cancerpatienter fick vänta på operation. "Vi har ringt upp fem av dem. Många kände inledningsvis oro, men då de snabbt blev uppringda tyckte de att de fått bra information och lovordade den vård de fått, säger Pehr Guldbrand som är chefsläkare på Landstinget Dalarna. Foto: Lotta Bergstrand.

Landstinget Dalarna meddelade den 20 december att operationsstoppet i höstas vid kirurgkliniken i Falun inte hade någon avgörande betydelse. Nu har flera åtgärder vidtagits för att säkerställa både kvalité och volym framöver.
Det var ett 30-tal cancerpatienter som fick sina operationer framskjutna mellan två och fyra veckor. Pehr Guldbrand, chefsläkare på Landstinget Dalarna har informerat landstingsstyrelsen att de gör bedömningen att fördröjningen inte har haft någon avgörande betydelse för de patienter som fick sina operationer fördröjda.

Advertisements

– Det går inte att säga om en enskild cancerpatients prognos påverkats, men bedömningen av teamchefer inom respektive cancerområde är att det inte haft avgörande betydelse, säger Pehr Guldbrand.

Extra möte
Det var vid det extrainsatta landstingsstyrelsemötet den 20 december som landstingsledningen informerade om de effekter och de insatser som det tillfälliga operationsstoppet i oktober vid kirurgkliniken i Falun lett fram till.

Advertisements

– Vi har vidtagit en rad olika åtgärder. Efter operationsstoppet har tio vårdplatser som tidigare var stängda öppnats igen och nu arbetar vi vidare för att kunna öppna upp samtliga 74 vårdplatser, säger landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg via ett pressmeddelande.

Åtgärdspaket
De åtgärder som ska säkerställa både kvalitet och volym framöver handlar om att en organisationsöversyn ska genomföras som omfattar hela dalakirurgin. Företagshälsovården ska genomföra en arbetsmiljöundersökning och i januari startar urologisk verksamhet igen vid Mora lasarett. En projektledare har fått i uppdrag att titta på en ny arbetstidsmodell för att få fram bättre scheman och säkerställa personalens återhämtning. Utbildningsåtgärder har också satts in för att säkra bemanningen framöver. I åtgärdspaketet nämns även upphandling av operationer både befintliga och nya och att rekrytering pågår till en personalpool.

Advertisements

Ringde upp 5 av 30
Pehr Guldbrand, chefsläkare, redogjorde också för den genomlysning som gjorts för att ta reda på om operationsstoppet påverkat de berörda patienterna. Journaler har granskats, intervjuer med läkare och annan personal samt med slumpvis utvalda patienter har genomförts.

– Vi har ringt upp fem av dem. Många kände inledningsvis oro, men då de snabbt blev uppringda tyckte de att de fått bra information och lovordade den vård de fått, säger Pehr Guldbrand via pressmeddelandet.

Utredning om beslutsprocess
Kerstin Cederberg, chefsjurist, rapporterade om den utredning som gjorts angående beslutsprocessen avseende det tillfälliga stoppet av planerade operationer på kirurgkliniken i Falun.

– Det här beslutet skulle ha fattas på delegering av landstingsdirektören. Verksamhetsledningen kände inte till hälso- och sjukvårdsnämndens delegeringsbestämmelser och det måste vi nu säkerställa. Oavsett vem som hade mandat att fatta ett sådant här beslut och vilken form det skulle ha haft, så är alla överens om att det var ett beslut av stor dignitet. Den allvarligaste kritiken från organisationen är därför att det borde ha föregåtts av dialog med såväl överordnade som med verksamheter som sedan involverades för att komma till rätta med situationen, säger Kerstin Cederberg, chefsjurist.

 

 

Delningar
Delningar