Fastighetsvärden för miljarder hotas av översvämning

Hus nära vatten kan få problem om medelvattenståndet höjs. Foto: Lotta Bergstrand.

Lantmäteriet, länsstyrelserna, SCB, SGU, Sjöfartsverket, SKL och SMHI redovisar i ny analys att mer än var tionde svensk bor inom 500 meter från kusten eller någon av de fyra största sjöarna. Stora fastighetsvärden kan därför påverkas om havsnivån stiger med en meter eller mer.

Advertisements

– Vi är flera myndigheter som ser behov av ett gemensamt agerande för att få fram bättre data kring våra kuster och sjöar, säger Lantmäteriets generaldirektör Susanne Ås Sivborg, via ett pressmeddelande.

Kan höjas med en meter
SMHI har presenterat framtida havsnivåer som visar att medelvattenståndet kan höjas med ungefär en meter i södra Sverige, medan norra delarna av landet får mindre effekter, bland annat genom den landhöjning som fortfarande pågår sedan den senaste istiden. Havsnivåhöjningen kan dock enligt SMHI och SGU, Sveriges geologiska undersökning, bli dubbelt så stor i de fall där hård väderlek och ogynnsamma bottenförhållanden skapar förutsättningar för extrema tillfälliga nivåhöjningar.

Advertisements

Mer än var tionde
Enligt en ny analys från SCB bor mer än var tionde person inom 500 meter från kusten eller sjöarna. Marknadsvärdet för privatägda fastigheter inom samma begränsade område uppgår till hela 3 284 miljarder kronor. Lantmäteriet poängterar att värden av offentliga fastigheter, till exempel förvaltningsbyggnader och skolor inte ingår i analysen eftersom de saknar taxeringsvärden.

Många kan komma att påverkas
Analyserna pekar sammanfattningsvis på att ett stort antal människor i landet kommer att påverkas av förändringarna på sikt och att stora fastighetsvärden hotas direkt eller indirekt.

Advertisements

– Tillgången till detaljerade djupdata inom grunda kust- och strandområden är mycket begränsad och vi ser ett stort behov av ett nationellt kartläggningsprogram till stöd för klimatanpassningen, säger Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén.

Delningar
Delningar