Färre vargar men lika många revir

Utöver ordinarie inventering har det pågått en extra spillningsinventering. Länsstyrelsens menar att insamlingen gett ett gott underlag för att beräkna hur många vargar som finns i Sverige. Foto: Lotta Bergstrand.


Länsstyrelsen Dalarna redovisar att årets inventering visar att det fanns cirka 305 vargar i Sverige under inventeringsperioden. Det är en minskning med 50 vargar från föregående år.
Revirmarkerande par ökar medans familjegrupperna minskar.

Advertisements

– Antalet individer går aldrig att säga exakt, istället uppskattas det utifrån inventeringsresultatet. Det kan göras på olika sätt, och just nu pågår en utvärdering om metoden för populationsuppskattning ska justeras. Tillsvidare gäller dock att för varje föryngring (valpkull) som bekräftas under inventeringen finns det cirka 10 individer i populationen, säger Jonas Bergman, funktionssamordnare på Länsstyrelsen viltfunktion.

Bredare inventering
Länsstyrelsen berättar att utöver ordinarie inventering har det under år 2016/17 och 2017/18 pågått en extra spillningsinventering. Det har totalt inkommit 3 544 DNA prover på varg varav 2 211 insamlade av länsstyrelsen, 840 av jägare och 489 av allmänheten. Länsstyrelsens menar att insamlingen gett ett gott underlag för att beräkna hur många vargar som finns i Sverige.

Advertisements

Omsättning på revir – färre valpkullar
Minskningen av antalet vargar beror framförallt på en minskning i antalet valpkullar.

– I en del fall vet vi att revir har försvunnit på grund av licensjakt, skyddsjakt, sjukdom eller olyckor, men det förklarar inte hela ökningen av omsättning. För oss på länsstyrelsen handlar det nu om att titta närmre på effekterna av tidigare genomförda licensjakter, och analysera mönster och tänkbara orsaker till den höga omsättningstakten. De förvaltningsåtgärder som vi beslutar om och genomför får inte äventyra upprätthållandet av vargens gynnsamma bevarandestatus, säger Jonas Bergman.

Advertisements

Gynnsam bevarandestatus
Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen fastställt att gränsen för vargens gynnsamma bevarandestatus ligger på cirka 300 individer i Sverige. Detta är under förutsättning att det vandrar in vargar från Finland/Ryssland i tillräcklig takt för att motverka inaveln.


Delningar
Delningar