Fallolyckor för äldre ska förebyggas

Kunskapsstöd för anhöriga i form av en digital verktygslåda kan minska antalet fallolyckor. Foto: Lotta Bergstrand.

Regeringen satsar på att ta fram ett lättanvänt stödmaterial kring hur fallolyckor hos äldre kan förebyggas. En digital verktygslåda ska ge ökad kunskap till anhöriga så att fallolyckor minskar.

Advertisements

– Många äldre bor hemma tillsammans med en anhörig, ofta ens partner. Genom att utveckla ett kunskapsstöd som är lätt för anhöriga att använda sig av kan vi förebygga och minska antalet fallolyckor, säger äldreminister Lena Hallengren (S).

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har fått i uppdrag att ta fram material i form av en digital verktygslåda. Verktygslådan ska innehålla utbildningsmaterial och kunskap om hur man som anhörig kan arbeta förebyggande. Anhörigas riksförbund och pensionärsorganisationer kommer att vara delaktiga i framtagningen.

Advertisements

Digital information
”Verktygslådan” ska publiceras på Nationellt kompetenscentrum anhörigas webbsida, där anhöriga kan gå in och få råd och stöd. Nka planerar även att webbsända seminarier.

Fakta om fallolyckor
Drygt 1 000 personer dör varje år till följd av fallolyckor. Ytterligare 70 000 skadas så allvarligt att de blir inlagda på sjukhus. Av dessa är de flesta personer över 80 år och äldre. Kostnaderna beräknas till 11 miljarder per år, enligt Socialstyrelsen.

Advertisements

Vanliga orsaker till att äldre faller kan bero på fysiska besvär hos personen; nedsatt syn, sjukdomar, läkemedel som påverkar balansen med mera. Fysiska hinder inomhus; lösa sladdar, mattor som glider exempelvis. Utomhus; halka, trottoarkanter med mera. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.


Delningar
Delningar